Publikacijos / Publications / Publicaciones

2013

215. Stonis, J. R., Remeikis, A., Diškus, A., Noreika, R. 2013. New Nepticulidae species (Insecta, Lepidoptera) from the Yucatán Peninsula (SE Mexico). Zootaxa, 3609(2): 223–230. ISSN 1175-5326 (print), ISSN 1175-5334 (online) http://www.mapress.com/zootaxa/list/2013/3609%282%29.html

213. Stonis, J. R., Navickaitė, A., Rocienė, A., Remeikis, A., Diškus, A. 2013. A provisional checklist of the Nepticulidae (Insecta, Lepidoptera) of the Crimea. Zoology and Ecology, 1–9.ISSN 2165-8005 (print) ISSN 2165-8013 (online) http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21658005.2012.754150#.UeRDI6xtjus.

2012

211. Diškus, A., Stonis, J. R. 2012. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Gyvalazdės. [Learn more about exotic fauna. Stick Insects] (in Lithuanian). Lututė, Kaunas. 112 pp. ISBN 978-9955-37-140-3 (PDF)

210. Diškus, A., Stonis, J. R. 2012. Lietuvos endobiontiniai vabzdžiai. Nepticulidae faunos taksonominė, chorologinė ir trofinė charakteristika. Monografija [Leaf-mining insects of Lithuania. The Nepticulidae (Lepidoptera): taxonomy, chorological composition and trophic relationships. Monograph]. Lututė, Kaunas. 220 pp. ISBN 978-9955-37-148-9 http://dx.doi.org/10.1080/21658005.2012.749586 (PDF)

200. Stonis, J. R., Diškus, A., Navickaitė, A. 2012. Lauko darbai ant Vezuvijaus ugnikalnio šlaito. Žurnalas apie gamtą, 5: 17–20. ISSN 1648-8938 (PDF)

199. Stonis, J. R., Diškus, A., Remeikis, A. 2012. „Naujų faunų“ projektas nubloškė į pavojingą šalį. Žurnalas apie gamtą, 3: 17–19. ISSN 1648-8938 (PDF)

197. Stonis, J. R., Remeikis, A., Diškus, A. 2012. Skaitytojų gąsdinimai. Patarimai, jeigu keliausite arba tirsite Gvatemaloje. Žurnalas apie gamtą, 4: 19.ISSN 1648-8938 (PDF)

196. Stonis, J. R., Remeikis, A., Diškus, A. 2012. Gvatemalos dienoraštis. Gvatemalos gamtą nesunku įsimylėti, bet ar verta rizikuoti? Mokslas ir gyvenimas, 10: 22–25.ISSN 0134-3084 (PDF)

195. Stonis, J. R., Remeikis, A., Diškus, A. 2012. Gvatemalos dienoraštis. Šalies gamta nepakartojama, bet dar mažai ištirta Mokslas ir gyvenimas, 11/12: 42–48.ISSN 0134-3084 (PDF)

2011

190. Diškus, A., Navickaitė, A., Stonis, J. R. 2011. New records of four rare species of Nepticulidae (Lepidoptera) discovered in western Lithuania. New and rare for Lithuania insect species. Records and descriptions, 23: 57–60. ISSN 1648-8555 (PDF)

189. Navickaitė, A., Diškus, A., Stonis, J. R. 2011. Review of Nepticulidae (Insecta: Lepidoptera) occurring in the Curonian Spit (Baltic Coast of Lithuania). Acta Zoologica Lituanica, 21 (3): 221–231. ISSN 1648-6919. http://dx.doi.org/10.2478/v10043-011-0023-1 (PDF)

188. Navickaitė, A., Diškus, A., Stonis, J. R., Dobrynina, V. 2011. Taxonomic catalogue of the world Nepticuloidea and Tischerioidea (Lepidoptera) described by members of the Biosystematics Research Group (Lithuania) up to 2009. Acta Zoologica Lituanica, 21 (2): 113–132. ISSN 1648-6919 (PDF)

181. Stonis, J. R., Diškus, A. 2011. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Maldininkai, tarakonai, termitai, akmenropos, gladiatoriai, tinkluočiai ir trūnėsinukai [Learn more about exotic fauna. Praying Insects, Cockroaches, Termites, Rock Crawlers, Heelwalkers, Webspinners and Angel Insects] (in Lithuanian). Lututė, Kaunas. 120 pp.ISBN 978-9955-37-139-7

180. Stonis, J. R., Diškus, A. 2011. 10 mitų apie gyvalazdes. Mokslas ir gyvenimas, 7: 22–25. ISSN 0134-3084 (PDF)

179. Stonis, J. R., Diškus, A., Navickaitė, A., Dobrynina, V. 2011. Naujų faunų paieškos nuo Baltijos iki Ramiojo vandenyno krantų. Ar greitai bus pasiektas 500 naujų rūšių rekordas? Mokslas ir gyvenimas, 5/6: 48–51. ISSN 0134-3084 (PDF)

178. Stonis, J. R., Noreika, R., Diškus, A. 2011. Ką veikia biosistematikai? Jaunasis tyrėjas, 4: 43–46. ISSN 2029-3577 (PDF)

2010

170. Navickaitė, A., Diškus, A., Stonis, J. R. 2010. First survey of Nepticulidae (Insecta: Lepidoptera) of the Curonian Spit (Baltic Coast of Lithuania). V International Conference of Naturalists “From Biotechnology to Environment Protection”. 31 p. University of Zielona Gora Publishers, Zielona Gora.

169. Remeikis, A., Stonis, J. R., Diškus, A., Davis, D., R. 2010. Taxonomic diversity and geographical distribution of the Neotropical Opostegidae (Insecta: Lepidoptera). V International Conference of Naturalists “From Biotechnology to Environment Protection”.41 p.University of Zielona Gora Publishers, Zielona Gora.

2009

155. Remeikis, A., Stonis, J. R., Diškus, A., Davis, D. R. 2009. Contribution to the Opostegidae fauna of Central America, with an updated checklist and description of new species from Costa Rica and Mexico (Insecta: Lepidoptera). Acta Zoologica Lituanica, 19 (4): 278–286. ISSN 1392-1657 (PDF)

138. Šimkevičiūtė, A., Stonis, J. R., Diškus, A. 2009. Taxonomic checklist of Nepticulidae of Mexico, with the description of three new species the from Pacific Coast (Insecta, Lepidoptera). Acta Zoologica Lituanica, 19 (4): 268–277. ISSN 1392-1657 (PDF)

2008

135-AD. Diškus, A., Lensbergaitė, K. 2008. Pirmieji duomenys apie Akmenės rajono mažųjų gaubtagalvių (Lepidoptera, Nepticulidae) fauną ir įvairovę [Nepticulidae (Lepidoptera) of Akmenė district (Lithuania): the first list of fauna and diversity]. Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga), 3: 65–70. ISSN 1822-2781

130-AD. Navickaitė, A., Diškus, A. 2008. Vilkaviškio rajono mažųjų gaubtagalvių (Lepidoptera, Nepticulidae) fauna ir trofiniai ryšiai [Nepticulidae (Lepidoptera) of Vilkaviškis district (Lithuania): fauna and trophic relationships]. Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga), 3: 79–85. ISSN 1822-2781

122. Stonis, J. R., Davis, D. R., Diškus, A. 2008. Kosta Rikos (Centrinė Amerika) biologinė įvairovė: mokslo faktai ar artefaktai? [High biodiversity in Costa Rica (Central America): facts or artifacts?] Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga), 3: 99–106. ISSN 1822-2781 (PDF)

121. Stonis, J. R., Diškus, A. 2008. Checklist of American Coptotriche (Insecta: Lepidoptera: Tischeriidae) with descriptions of two new species from the tropical forest of Belize (Central America). Zoological Science, 25(1): 99–106.ISSN 0289-0003

120. Stonis, J. R., Diškus, A., Sruoga, V. 2008. Redescription of Coptotriche pulverea (Walsingham) – an unusual species of the American Tischeriidae fauna (Insecta: Lepidoptera). Acta Zoologica Lituanica, 18 (3): 169–173. ISSN 1392-1657 (PDF)

2007

107-AD. Ardinavičiūtė, J., Diškus, A. 2007. New record of the hawkmoth Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) in Lithuania. New and rare for Lithuania insect species. Records and descriptions, 19: 15–16. ISSN 1648-8555

103. Stonis, J. R., Diškus, A. 2007. Description of Tischeria gouaniae sp. n. from the tropical forest of Belize – an exotic new addition to the American fauna of Tischeria (Insecta: Lepidoptera: Tischeriidae). Zoological Science, 24 (12): 1286–1291. ISSN 0289-0003

2006

102. Anisimovas, E., Diškus, A., Stonis, J. R.2006. First survey of Nepticulidae (Insecta: Lepidoptera) in Čepkeliai State Nature Reserve, Lithuania. Acta Zoologica Lituanica, 16 (3): 221–228. ISSN 1392-1657

101. Diškus, A., Stonis, J. R.2006. Tischeriaspecies (Insecta, Lepidoptera, Tischeriidae) in Lithuania. Acta Zoologica Lituanica, 16 (3): 215–220. ISSN 1392-1657

92-AD. Sruoga, V., Diškus, A. 2006. Redescription of the type specimens of the Elachista freyerella species-group (Lepidoptera: Elachistidae: Elachistinae) from India and Sri Lanka. Zootaxa, 1350: 33–43. ISSN 1175-5326 (print), ISSN 1175-5334 (online)

2005

90-AD. Diškus, A. 2005. The Nepticuloidea & Tischerioidea: strategic regional revisions with a global review (Insecta: Lepidoptera). Summary of doctoral dissertation Biomedical Sciences, Zoology (05B). 52 pp. VPU leidykla, Vilnius.

80. Puplesis, R., Diškus, A.2005. Checklist of African Tischeriidae (Insecta: Lepidoptera) with a Redescription of the Formerly Neglected Tischeria urticicolella from Equatorial Africa.Zoological Science, 22 (9): 1051–1055. ISSN 0289-0003

79. Diškus, A.,Puplesis, R. 2005. Politipinė Tischeriidae (Insecta, Lepidoptera) šeimos koncepcija [Polytypic concept of Tischeriidae (Insecta, Lepidoptera) family]. Vabzdžių tyrimai: dabartis ir perspektyvos. 18–19. VPU leidykla, Vilnius. ISBN 9955-9819-0-3

2004

72. Puplesis, R.Diškus, A. 2004. Ar Lietuvoje gyvena mažieji gaubtagalviai? Žurnalas apie gamtą, 6: 26–29.ISSN 1648-8938

71. Puplesis, R., Diškus, A., Mey, W. 2004. Tischeriidae. In: Mey, W. (ed.) The Lepidoptera of the Brandberg Massif in Namibia. Esperiana Memoir, 1: 39–51. Berlin. ISBN 3-938249-00-5

2003

70. Diškus, A., Puplesis, R.2003. Nepticuloidea ir Tischerioidea rūšių aprašymas, trofinių ryšių bei geografinio paplitimo ypatumai. Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga). 24–25. Lututė, Vilnius. ISBN 9955-575-14-X

69. Puplesis, R., Diškus, A. 2003. Nepticuloidea ir Tischerioidea (Lepidoptera) pasaulio ir Lietuvos faunoje [The Nepticuloidea & Tischerioidea (Lepidoptera) – a global review, with strategic regional revisions] (in Lithuanian). Lututė, Kaunas, 512 pp., figs 612. ISBN 9955-575-09-3 (višelio JPG)

69a. Diškus, A., Puplesis, R. 2003. Tyrimų metodai ir medžiaga. In: Puplesis, R., Diškus, A. Nepticuloidea irTischerioidea (Lepidoptera) pasaulio ir Lietuvos faunoje. 22–31. Lututė, Kaunas.

69b. Diškus, A., Puplesis, R. 2003. Nepticuloidea irTischerioidea pasaulio faunoje. In: Puplesis, R., Diškus, A. Nepticuloidea irTischerioidea (Lepidoptera) pasaulio ir Lietuvos faunoje. 38–175. Lututė, Kaunas.

69c. Puplesis, R., Diškus, A.2003. Strateginių regionų taksonominės revizijos ir naujų rūšių aprašai. In: Puplesis, R., Diškus, A. Nepticuloidea irTischerioidea (Lepidoptera) pasaulio ir Lietuvos faunoje. 176–289. Lututė, Kaunas.

69d. Diškus, A.2003. Revizuota Lietuvos Nepticulidae fauna. In: Puplesis, R., Diškus, A. Nepticuloidea irTischerioidea (Lepidoptera) pasaulio ir Lietuvos faunoje. 290–317. Lututė, Kaunas.

69e. Diškus, A., Puplesis, R. 2003. Catalogue of the world Nepticuloidea & Tischerioidea. In: Puplesis, R., Diškus, A. Nepticuloidea irTischerioidea (Lepidoptera) pasaulio ir Lietuvos faunoje. 318–436. Lututė, Kaunas.

68-AD. Diškus, A.2003. Revizuota Lietuvos Nepticulidae (Lepidoptera) fauna. Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga). 23–24. „Lututė“, Vilnius. ISBN 9955-575-14-X

2002

66. Puplesis, R., Diškus, A., Robinson, G. S. 2002. New Neotropical Nepticulidae (Lepidoptera) from the western Amazonian rainforest and the Andes of Ecuador. Bulletin of the Natural History Museum, London (Entomology), 71 (1): 19–58. ISSN 0968-0454

65. Puplesis, R., Diškus, A., Robinson, G. S., Onore, G. 2002. A review and checklist of the Neotropical Nepticulidae (Lepidoptera). Bulletin of the Natural History Museum, London (Entomology), 71 (1): 59–76. ISSN 0968-0454. http://dx.doi.org/10.1017/S0968045402000032

2001

64-AD. Sruoga, V., Diškus, A. 2001. Stephensia brunnichella (Lepidoptera: Elachistidae) new species for Lithuania. Acta Zoologica Lituanica, 11 (1): 73–77. ISSN 1392-1657

63-AD. Diškus, A., Juchnevič, V. 2001. Nepticulidae (Lepidoptera) minavimo laikas Lietuvoje. VPU Gamtos mokslų fakulteto bakalaurų ir magistrantų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. 125–128. Vilnius.

1998

59-AD. Diškus, A. 1998. Review of the Tischeriidae (Lepidoptera) of Central Asia. Acta Zoologica Lituanica, 8 (3): 23–33. ISSN 1392-1657

1997

58-AD. Diškus, A. 1997. Taksonominiai Nepticulidae (Lepidoptera) įvairovės aspektai: artimų rūšių grupių spektras Stigmella gentyje. Lietuvos bioįvairovė (būklė, struktūra, apsauga). 58–59. Vilnius.

56. Puplesis, R., Diškus, A. 1997. Sem. Nepticulidae – neptikulidy (in Russian). In: Ler, P. A. (ed.) Opredelitel’ nasekomykh Dal’nego Vostoka Rossii. Rucheiniki i cheshuekrylye [Key to the insects of Russian Far East. Trichoptera and Lepidoptera], 5 (1): 302–319. Dal’nauka Publishers, Vladivostok. ISBN 5-7442-0986-7

55. Puplesis, R., Diškus, A., Nieukerken, E. J. van. 1997. Stigmella divina sp. n., a remarkable species from Turkmenistan and Turkey (Lepidoptera, Nepticulidae). Tijdschrift voor Entomologie, 140 (1): 55–58. ISSN 0040-7496

1996

54. Diškus, A., Puplesis, R. 1996. Palearktikos Borealinio regiono Nepticulidae (Lepidoptera) fauna: taksonominė sudėtis ir zoogeografiniai ryšiai [Nepticulidae (Lepidoptera) of the Boreal region of Palaearctic: taxonomic composition and zoogeographical relationships] (in Lithuanian). In: Jonaitis, V. (ed.) Lietuvos entomologų darbai (Lietuvos entomologų draugijos 30-mečiui) [Research of Lithuanian entomologist (To the Thirty Years of Lithuanian Entomological Society)]. 52–55. Vilnius.

53. Puplesis, R., Diškus, A. 1996. First record of the genus Etainia Beirne from Central Asia with descriptions of two new species and some provisional notes on the world fauna (Lepidoptera: Nepticulidae). Phegea, 24 (1): 41–48. ISSN 0771-5277

52. Puplesis, R., Diškus, A. 1996. A review of the Stigmella sorbi species-group with descriptions of two new species from Turkmenistan and Tadzhikistan (Lepidoptera: Nepticulidae). Phegea, 24 (4): 171–182. ISSN 0771-5277

51. Puplesis, R., Diškus, A. 1996. Five new mining Lepidoptera (Nepticulidae, Bucculatricidae) from Central Asia. Tijdschrift voor Entomologie, 139 (2): 181–190. ISSN 0040-7496 http://www.biodiversitylibrary.org/page/28194865/#page/203/mode/1up

50. Puplesis, R., Diškus, A., Noreika, R., Saparmamedova, N. 1996. Revised check-list of mining Lepidoptera (Nepticuloidea, Tischerioidea and Gracillarioidea) from Central Asia. Tijdschrift voor Entomologie, 139 (2): 191–200. ISSN 0040-7496 http://www.biodiversitylibrary.org/page/28194865/#page/203/mode/1up

49. Puplesis, R., Sruoga, V., Diškus, A., Puplesienė, J. 1996. Minuojančių drugių (Lepidoptera) autochtoninės evoliucijos centrai Vakarų Azijoje [The centres of autochtonous speciation of leaf-mining Lepidoptera in Western Asia] (in Lithuanian). In: Jonaitis, V. (ed.) Lietuvos entomologų darbai (Lietuvos entomologų draugijos 30-mečiui)[Research of Lithuanian entomologist (To the Thirty Years of Lithuanian Entomological Society)]. 48–51. Vilnius.

47. Diškus, A. 1996. “Europinės” drugių minuotojų (Lepidoptera: Nepticulidae, Opostegidae, Tischeriidae, Bucculatricidae) rūšys Centrinės Azijos faunoje. In: Jonaitis, V. (ed.). Lietuvos entomologų darbai (Lietuvos entomologų draugijos 30-mečiui). 56–59. Vilnius.

1995

46. Puplesis, R., Diškus, A. 1995. Acalyptris argyraspis sp. n., a remarkable species from Tadzhikistan (Lepidoptera: Nepticulidae). Phegea, 23 (1): 51–54. ISSN 0771-5277

1994

44. Diškus, A., Puplesis, R., Sruoga, V., Puplesienė, J. 1994. The results of leaf-mining Lepidoptera collections in the Persian province (Western Kopet Dag, 1993). Abstracts. IX European Congress of Lepidopterology. 35–37. Konvoj Publishers, Lednice.