Įvairios Europos šalys

Medžiaga ruošiama


Publikacijos

200. Stonis, J. R., Diškus, A., Navickaitė, A. 2012. Lauko darbai ant Vezuvijaus ugnikalnio šlaito. Žurnalas apie gamtą, 5: 17–20. ISSN 1648-8938 (PDF)